Przejazd kolei wąskotorowej w ul. Wenedów w Koszalinie

Zakres robót: Zakres robót objął: roboty rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni zintegrowanej drogowo-kolejowej – 15,60 m, układanie toru kolejowego montowanego na budowie na podkładach drewnianych o rozstawie zagęszczonym – 0,018 km, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm AC8 – 48,00 m2, krawężniki betonowe o wymiarach 15×30 – 8,00 m, … Czytaj dalej

Remont ul. 4 Marca w Koszalinie

Zakres robót: Zakres remontu obejmuje odcinek o długości 1,231 km. Założono wykonanie następujących prac:  remont nawierzchni bitumicznych, wykonanie podbudowy, wymianę krawężników przy jezdni, wymianę włazów kanałowych i wpustów deszczowych wraz z remontem studni i regulacją wysokościową, remont nawierzchni azylu dla pieszych,  wykonanie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, odtworzenie oznakowania poziomego. Termin realizacji: 2023 r. Wartość … Czytaj dalej

Remont ul. Zwycięstwa od parkingu leśnego do granic Miasta

Zakres robót: Zakres remontu objął: remont nawierzchni bitumicznych frezowanie warstw bitumicznych na głębokość do 4 cm, ułożenie nowych warstw: warstwy ścieralnej grubości 4 cm i wiążącej grubości 4 cm, remont poboczy i zjazdów, remont elementów odwodnienia drogi-korytek ściekowych przydrożnych i skarpowych ścieku wraz z remontem umocnienia wylotu ścieku naskarpowego, odtworzenie oznakowania poziomego i wymianę oznakowania … Czytaj dalej

Remont przejazdu kolejowo-drogowego na ulicy Wołyńskiej

Zakres robót: Zakres robót objął remont przejazdu kolejowego, w tym: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty odwodnieniowe, czyszczenie rowów i przepustów, ułożenie geowłókniny, wzmocnienie podtorza, zabudowa przejazdu kolejowego, zabudowa subwarstwy, zabudowa toru, uzupełnienie tłucznia, zabudowa szyn przejściowych, podbicie toru, odtworzenie nawierzchni jezdni, odtworzenie nawierzchni chodnika, odtworzenie nawierzchni ścieżki rowerowej.  Termin realizacji: 2023 r. Wartość umowna robót: … Czytaj dalej

Remont ul. Hołdu Pruskiego w Koszalinie

Zakres robót: Zakres robót objął na długości ok. 200,00 m: nawierzchnię z kostki brukowej betonowej – 128,00 m2, nawierzchnię z betonu asfaltowego AC8S -1304,00 m2, krawężniki betonowe o wymiarach 15×30 – 30,00 m, krawężniki betonowe o wymiarach 15×22 – 56,00 m, obrzeża betonowe – 12,00 m. Termin realizacji: 2023 r. Wartość umowna robót: 378 807,06   … Czytaj dalej

Skip to content