Od 1.12.2023 r. otwarcie dla ruchu ul. Zwycięstwa

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie informuje, że w związku z obecnie panującymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi położenie ostatniej asfaltowej warstwy ścieralnej od dnia 1 grudnia 2023 r. przywraca tymczasowo możliwość przejazdu drogą. Jednocześnie informujemy, że w sytuacji, gdy warunki pozwolą na układanie masy asfaltowej droga zostanie ponownie zamknięta na czas prowadzonych prac. O terminie … Czytaj dalej

Remont nawierzchni ul. Zwycięstwa od parkingu leśnego do granic miasta

Zakres robót: Zakres remontu obejmuje: remont nawierzchni bitumicznych,  frezowanie warstw bitumicznych na głębokość do 4 cm, lokalny remont podbudowy, ułożenie nowych warstw: warstwy ścieralnej grubości 4 cm i wiążącej grubości 4 cm, remont poboczy i zjazdów, remont elementów odwodnienia drogi-korytek ściekowych przydrożnych i skarpowych ścieku wraz z remontem umocnienia wylotu ścieku naskarpowego, wymianę wpustu deszczowego … Czytaj dalej

Remont ul. Hołdu Pruskiego w Koszalinie

Zakres robót: Zakres robót obejmie na długości ok. 200,00 m: nawierzchnię z kostki brukowej betonowej – 144,00 m2, nawierzchnię z betonu asfaltowego AC8S -1310,00 m2, krawężniki betonowe o wymiarach 15×30 – 30,00 m, krawężniki betonowe o wymiarach 15×22 – 57,00 m, obrzeża betonowe – 12,00 m. Termin realizacji: 2023 r. Wartość umowna robót: 390 000,00  zł … Czytaj dalej

Remont przejazdu kolejowo-drogowego na ulicy Wołyńskiej

Zakres robót: Zakres robót objął remont przejazdu kolejowego w tym: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty odwodnieniowe, czyszczenie rowów i przepustów, ułożenie geowłókniny – 250,00 m2, wzmocnienie podtorza – 50,00 m, zabudowa przejazdu kolejowego – 18,20 m, zabudowa subwarstwy – 50,00 m3, zabudowa toru – 0,03 km, uzupełnienie tłucznia – 50m3, zabudowa szyn przejściowych – 2,00 … Czytaj dalej

Skip to content