Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Parki, zieleńce

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie zajmuje się utrzymanie terenów zieleni w mieście. Utrzymujemy ok. 30 ha parków, ok. 77 ha zieleńców, ok. 160 ha zieleni przyulicznej oraz ok. 100 ha lasów.

Udział terenów zielonych w powierzchni Koszalina wynosi ok. 38,4%.

Zrewitalizowany zieleniec stanowiący ciąg pieszy przy ul. Zwycięstwa-Andersa wpisany jest do rejestru zabytków. ZDiT w Koszalinie utrzymuje również m. in. Skwer Polskiego Czerwonego Krzyża, zlokalizowany pomiędzy ulicami Szymanowskiego i Matejki, a także zakłada nowe skwery i zieleńce (np. założony w ostatnich latach skwer przy ul. Bukowej).

Na terenie Koszalina znajduje się 9 parków miejskich:

 • Park im. Książąt Pomorskich cz. „A”,
 • Park im. Książąt Pomorskich cz. „B”,
 • Park przy Amfiteatrze,
 • Park im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece,
 • Park Dendrologiczny,
 • Park Rokosowo,
 • Park Dostępny,
 • Park Europejski,
 • Park na terenie Osiedla Rokosowo pomiędzy ulicami: Dębową, Cyprysową i Wierzbową.

dwa rezerwaty:

 • “Jezioro Lubiatowskie” o pow. 370,00 ha,
 • “Bielice” o pow. 1,30 ha.

W Koszalinie znajdują się również dwa użytki ekologiczne oraz Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Wąwozy Grabowe”.

Zrewitalizowany zieleniec stanowiący ciąg pieszy przy ul. Zwycięstwa-Andersa wpisany jest do rejestru zabytków. ZDiT w Koszalinie utrzymuje również m. in. Skwer Polskiego Czerwonego Krzyża, zlokalizowany pomiędzy ulicami Szymanowskiego i Matejki, a także zakłada nowe skwery i zieleńce (np. założony w ostatnich latach skwer przy ul. Bukowej).

 • Park im. Książąt Pomorskich cz. „A” (dawniej Park im. Przyjaźni Polsko-Radzieckiej) jest to najstarszy park Koszalina, wpisany do rejestru zabytków. W latach 1602-1816 stanowił ogród zamkowy, początki jego przebudowy datuje się na 1817 rok. Od 1859 roku rozpoczęto zadrzewianie otoczenia stawu, a w 1887 roku rozpoczęto budowę ciągów spacerowych. W latach 1933-1934 zakończono zagospodarowanie stawu. W latach 2010-2012 została przeprowadzona rewitalizacja tego Parku, obejmująca m. in. remont wszystkich placów i alejek, budowę nowej fontanny, montaż zegara słonecznego, montaż fontanny pływającej po stawie, budowę nowego oświetlenia, renowację zieleni.

 • Park im. Książąt Pomorskich cz. „B” (dawniej Park im. Hanki Sawickiej) – również jest wpisany do rejestru zabytków. Początek jego przebudowy datuje się na 1817 rok. W 1887 roku rozpoczęto budowę ciągów spacerowych i zadrzewianie terenu.

 • Park przy Amfiteatrze (dawniej Park Strzelców) – wpisany do rejestru zabytków. Około 1887 roku rozpoczęto zadrzewianie terenu, budowę ciągów komunikacyjnych, po 1976 roku (tj. po budowie i modernizacji Amfiteatru) zrealizowano odnowienie Parku i zakończono jego zagospodarowanie. W latach międzywojennych XX wieku na terenie Parku w pobliżu ul. Kościuszki i obecnej ul. Pileckiego (dawnej ul. Gwardii Ludowej) była zlokalizowana strzelnica, zlikwidowana w latach 70-tych XX wieku.

 • Park im. Tadeusza Kościuszki (dawniej Park przy Bibliotece Wojewódzkiej) – wpisany do rejestru zabytków; powstał w wyniku przekształcenia w latach 70-tych XX wieku dawnego cmentarza miejskiego założonego w 1815 roku. W latach 2020-2021 przeprowadzono rewitalizację części tego Parku, obejmującą remont części alejek parkowych, budowę nowego oświetlenia, wymianę elementów małej architektury.

 • Park Dendrologiczny (dawniej Park miejski nad rzeką Dzierżęcinką im. XXX-lecia Powrotu Ziemi Koszalińskiej do Macierzy) – powstał na początku lat 60-tych XX wieku. Obecnie na części jego terenu (od strony ul. Młyńskiej i Batalionów Chłopskich) znajdują się Bulwary Młyńskie.

 • Park Rokosowo – zabytkowe założenie zieleni komponowanej, wpisany do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Ma charakter leśny.

 • Park Dostępny powstał na terenie Osiedla Bukowego (przy ul. A. Bożka/ W. Turowskiego) w Koszalinie w 2001 roku z inicjatywy mieszkańców Osiedla, zainspirowanych pomysłem tworzenia małych parków w Wielkiej Brytanii. Charakteryzuje się ciekawym położeniem – pomiędzy zabudowaniami mieszkalnymi a lasem, jak również bogatą, różnorodną roślinnością. Na terenie Parku Dostępnego znajdują się ciągi spacerowe, elementy małej architektury, a także pasmo nasadzeń krzewów ozdobnych.

 • Park Europejski – uchwała w sprawie jego utworzenia została podjęta przez Radę Miejską w Koszalinie w 2018 r. z inicjatywy mieszkańców Osiedla Unii Europejskiej oraz Rady Osiedla Unii Europejskiej w Koszalinie. Projekt założenia parkowego przewiduje realizację pięciu ogrodów tematycznych. Część Parku stanowi wybudowana ścieżka rowerowa.

 • Park na terenie Osiedla Rokosowo pomiędzy ulicami: Dębową, Cyprysową i Wierzbową – uchwała w sprawie jego utworzenia została podjęta przez Radę Miejską w Koszalinie w 2018 roku z inicjatywy mieszkańców. Ma charakter zbliżony do naturalnego.
Skip to content