Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Place zabaw i obiekty rekreacyjne

Zasady organizacji i funkcjonowania placów zabaw w dobie COVID-19.

 1. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
 2. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).
 3. W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
 4. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych).
 5. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw.
 6. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 7. Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.
 8. W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.
 9. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.

  Opracowano na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wykaz obiektów rekreacyjno-sportowych zarządzanych przez ZDiT w Koszalinie

opublikowano dnia 01.07.2019 r.

Miejsca, gdzie można organizować rodzinne spotkania przy grillu:

 1. na terenie Góry Chełmskiej (przy boisku),
 2. na terenie Góry Chełmskiej, obok Góry Piaskowej (przy ul. Gdańskiej),
 3. przy ul. Łubinów (Raduszka) – na terenie rekreacyjnym przy „orliku”,
 4. przy ul. Holenderskiej – na terenie rekreacyjnym przy „orliku”,
 5. przy ul. Podgórnej – za budynkiem MOPS-u.
 6. przy ul. Lubiatowskiej (osiedle Rokosowo) – na terenie rekreacyjno–sportowym,
 7. przy ul. E. Plater (osiedle Na Skarpie) – na terenie piknikowym,
 8. przy ul. Prostej (osiedle Bukowe) – na terenie rekreacyjnym Dolina Dwóch Stawów.

Place zabaw – 22 obiekty

 1. Góra Chełmska – las komunalny – plac zabaw na polanie
 2. ul. Batalionów Chłopskich w Parku Dendrologicznym (trzy częściowy)
 3. ul. Budowniczych (trzy częściowy)
 4. ul. Doroszewskiego
 5. ul. Dworcowa
 6. ul. Emilii Plater
 7. ul. Hiszpańska
 8. ul. Hallera
 9. ul. Irysów
 10. ul. Jaśminowa
 11. ul. Kolejowa
 12. ul. Kołłątaja
 13. ul. Lubiatowska
 14. ul. Orlików (Osiedle Jamno)
 15. ul. Ratajczaka
 16. ul. Ratowników WOPR (Osiedle Łabusz – przystań WOPR)
 17. ul. Sarzyńska (Osiedle Wilkowo)
 18. ul. Szpitalna w Parku Książąt Pomorskich „B” (cztero-częściowy)
 19. ul. Wenedów
 20. ul. Westerplatte
 21. ul. Szeregowa
 22. ul. Zubrzyckiego

Kompleksy rekreacyjno-sportowe – place zabaw łącznie z boiskami, siłowniami i terenami zielonymi – 20 obiektów, w tym 20 placów zabaw i 19 boisk

 1. ul. Cedrowa „Misiowa Dolina” (z boiskiem do koszykówki i siatkówki o nawierzchni z sztucznej trawy, terenem rekreacyjnym i siłownią)
 2. ul. Gierczak (z boiskiem do koszykówki o nawierzchni asfaltowej)
 3. ul. Holenderska za Orlikiem (teren rekreacyjny z siłownią)
 4. ul. Jagoszewskiego (z boiskiem do koszykówki asfaltowym i mini siłownią)
 5. ul. Lubiatowska (z dwoma boiskami do koszykówki i piłki nożnej o nawierzchni poliuretanowej, do siatkówki plażowej, dwoma miejscami ogniskowymi i siłownią)
 6. ul. Łubinów przy „Orliku” (z boiskiem do gry w siatkówkę plażową i miejscem ogniskowym)
 7. ul. Matejki (z boiskiem trawiastym do gry w piłkę nożną)
 8. ul. Piłsudskiego „Od juniora do seniora. Rodzinny plac zabaw Jacek i Agatka” (z urządzeniami zabawowymi dla dzieci niepełnosprawnych i do „Street workout”)
 9. ul. Podgórna „Zielony ogród rekreacyjny” (z siłownią i grillem)
 10. ul. Poprzeczna „Trzy Misie” (z siłownią)
 11. ul. Prosta „Dolina dwóch stawów” (z miejscem ogniskowym i grillem)
 12. ul. Robotnicza (z mini boisko z polbruku)
 13. ul. Rybacka / Spokojna (z siłownią)
 14. ul. Rodła / Baczewskiego (z boiskiem wielofunkcyjnym o nawierzchni poliuretanowej)
 15. ul. Rodła / Grochowskiego (z dwoma boiskami o sztucznej nawierzchni z siłownią)
 16. ul. Spółdzielcza (z mini boiskiem do koszykówki o nawierzchni z kostki betonowej)
 17. ul. Sikorskiego (z boiskiem wielofunkcyjnym o nawierzchni poliuretanowej, terenem zieleni rekreacyjnej i siłownią)
 18. ul. Sucharskiego (boisko trawiaste do siatkówki, dwa tartanowe do piłki nożnej i koszykówki, kort ze ścianką i siłownia)
 19. ul. Wańkowicza Park osiedlowy ABC (z boiskiem do piłki nożnej o nawierzchni polipropylenowej i trybunami oraz SKATEPARK)
 20. ul. Wańkowicza WULKAN (z mini boiskiem do koszykówki o nawierzchni trawiastej i siłownią).

Siłownie terenowe – 5 obiektów

 1. ul. Bosmańska (siłownia z urządzeniami do Street workout)
 2. ul. Giełdowa (z bramką do gry w piłkę nożną)
 3. ul. Jaśminowa – Park Rokosowo
 4. ul. Kopernika
 5. ul. Słowików na Wilkowie (z terenem zieleni rekreacyjnej)

Boiska sportowe – 6 obiektów

 1. Góra Chełmska – Stadion (trawiaste do piłki nożnej i siatkówki)
 2. ul. Jaśminowa – Park Rokosowo (tartanowe do piłki nożnej i koszykówki)
 3. ul. Lechicka (asfaltowe do koszykówki)
 4. ul. Na Skarpie (trawiaste do piłki nożnej)
 5. ul. Giełdowa (trawiaste do piłki nożnej)
 6. ul. Spasowskiego (trawiaste do piłki nożnej z trybunami)

Miejski wybieg dla psów – 2 obiekty

 1. przy ul. Racławickiej
 2. przy ul. Irlandzkiej

Uchwały Rady Miejskiej

Skip to content