Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Sprzedaż drewna

SPRZEDAŻ DREWNA POZYSKANEGO Z DRZEW ROSNĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH W POSIADANIU GMINY MIASTA KOSZALIN

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie informuje o możliwości zakupu drewna pozyskanego z drzew rosnących na terenie nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Miasto Koszalin, m.in. wywrotów i planowych wycinek z pasów drogowych, terenów zielonych i lasu komunalnego.

Aby zakupić takie drewno należy złożyć podanie w sekretariacie ZDiT w Koszalinie, dodatkowo podając szacowaną ilość i gatunek drewna.

Sprzedaż prowadzona jest na podstawie cennika obowiązującego w dniu sprzedaży.

Na podstawie protokołu odbioru drewna Kupującemu wystawiana jest faktura VAT za zakupione drewno. Płatności należy dokonać przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze (w ZDiT nie ma kasy).

Więcej informacji udzielą pracownicy Działu Utrzymania Zieleni i Lasów ZDiT w Koszalinie pod nr tel. 94 311 80 46, 94 311 80 56

Dodatkowe informacje:

Zarządzenia:

Skip to content