Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Monitoring wizyjny

Bezpieczeństwa mieszkańców i przestrzeni miejskiej w Koszalinie monitoruje wizyjnie ok. 70 kamer zlokalizowanych m.in. na skrzyżowaniach, placach zabaw, parkach, drogach rowerowych i przejściach podziemnych.

Dysponentem danych jest Komenda Miejska Policji w Koszalinie przy ul. Słowackiego 11, gdzie mieści się Centrum Nadzoru. Administratorem danych z monitoringu jest Urząd Miejski w Koszalinie.

UWAGA:
Dostęp do danych archiwalnych (materiału dowodowego) jest możliwy wyłącznie na potrzeby postępowań prowadzonych przez Policję i inne uprawnione organy po złożeniu zawiadomienia w sprawach związanych z aktami wandalizmu, wykroczeniami itp.

Skip to content