Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Podstawy prawne

W Koszalinie zgodnie z art. 13b ust. 3,4,5 i art. 13f Ustawy o drogach publicznych oraz Uchwałą Rady Miejskiej nr XV/185/2011 z dnia 27 października 2011 r. wprowadzono:

  • strefę płatnego parkowania,
  • wysokość opłat pobieranych w związku z parkowaniem,
  • sposób pobierania opłat,
  • wysokość opłaty dodatkowej (za nieuiszczenie opłaty za parkowanie) oraz sposobu jej pobierania.

Opłaty za parkowanie w strefie mają nakłaniać do możliwie najkrótszych postojów w wyznaczonych miejscach. Mogą być wprowadzane na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu i nie jest w tym względzie wymagana żadna szczególna lokalizacja tych obszarów. Mogą one być wyznaczane zarówno w ścisłym centrum miasta jak i poza tym obszarem. Wprowadzenie opłat za parkowanie jest realizacją prawidłowej polityki transportowej, której celem jest zwiększenie rotacji parkujących samochodów a docelowo ograniczenie dostępności obszarów dla pojazdów samochodowych z preferencją dla komunikacji zbiorowej.

Podstawą wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych jest art. 13 ust. 1 Ustawy o drogach publicznych, który określa, że korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w dni robocze.

Podstawa prawna:

Ustawy:

  • art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 13b i art. 13f Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 320 ze zm.)

Uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie:

Zarządzenia Prezydenta Miasta Koszalina:

Skip to content