Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Konta bankowe

DOCHODY Z TYTUŁU KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW, NAJMU, WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW

 • wpłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
 • wpłaty za wycinkę drzew i krzewów
 • wpłaty z tytułu najmu lokali

42-1140-2118-0000-2162-9500-1010

mBank S.A. Oddział Korporacyjny Szczecin

DOCHODY Z TYTUŁU SPP, PRZEJAZDY NIENORMATYWNE

 • wpłaty z tytułu opłaty dodatkowej za nieopłacenie postoju w SPP
 • wpłaty z tytułu odszkodowania
 • wpłaty z tytułu przejazdów nienormatywnych

69-1140-2118-0000-2162-9500-1009

mBank S.A. Oddział Korporacyjny Szczecin

DOCHODY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

 • opłaty dotyczące zajęcia pasa drogowego, w tym opłaty roczne

48-1140-1137-0000-2162-9500-1002

mBank S.A. Oddział Korporacyjny Szczecin

WYDATKI

 • zasilenia
 • finansowanie wydatków ZDiT

75-1140-1137-0000-2162-9500-1001

mBank S.A. Oddział Korporacyjny Szczecin

RACHUNEK POMOCNICZY

 • wadia przetargowe
 • zabezpieczenia należytego wykonania umów
 • wszystkie inne wpłaty związane z zabezpieczeniami do umów zawartych z ZDiT

91-1140-1137-0000-2162-9500-1004

mBank S.A. Oddział Korporacyjny Szczecin

OPŁATA SKARBOWA

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za np. pełnomocnictwo lub zaświadczenie należy uiścić:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Koszalinie
 • lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego

07-1140-1137-0000-2444-4400-1033

mBank S.A. Oddział Korporacyjny Szczecin

Skip to content