Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Remont ul. 4 Marca w Koszalinie

Zakres robót:

Zakres remontu obejmuje odcinek o długości 1,231 km. Założono wykonanie następujących prac: 

  • remont nawierzchni bitumicznych,
  • wymianę krawężników przy jezdni,
  • wymianę włazów kanałowych i wpustów deszczowych wraz z remontem studni i regulacją wysokościową,
  • remont nawierzchni azylu dla pieszych, 
  • wykonanie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami,
  • odtworzenie oznakowania poziomego.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania: 2 016 963,62 zł brutto

Termin realizacji:
2023 r.

Wartość robót:
3 919 026,00 zł brutto

Wybór najkorzystniejszej oferty:
DOMAR Kazimierz Domaracki Tatów 3, 76-039 Biesiekierz

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 09.10.2023 r.

Termin realizacji przedmiotu umowy:
60 dni

Nadzór inwestorski:
TK-Projekt Tomasz Łapiński, ul. Morska 99b/8, 75-217 Koszalin

Skip to content