Granty Osiedlowe 2024 – zamontujemy kolejne 7 lamp solarno-hybrydowych

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego “Granty Osiedlowe 2024” otrzymał w dniu 20.03.2024 r. dofinansowanie w wysokości 30.000,00 zł na dwa zadania pn.: “Zakup wraz z montażem lamp solarno-hybrydowych na Osiedle Kretomino”. “Zakup wraz z montażem lamp solarno-hybrydowych na Osiedle Raduszka”. W ramach zadań zostanie zamontowanych na terenie Osiedla … Czytaj dalej

Nowe lampy solarno-hybrydowe na koszalińskich osiedlach

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie w ramach projektu z zakresu ochrony powietrza na poprawę efektywności energetycznej systemów oświetlenia ulic i innych terenów otwartych” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w latach 2023–2024 EkoOświetlenie otrzymał w dniu 14.03.2024 r. dofinansowanie na zadanie pn. „Zakup wraz z montażem lamp solarno-hybrydowych na terenie Koszalina”. … Czytaj dalej

Zielone przystanki w Koszalinie

W ramach projektu z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury i systemów zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w roku 2024 – Program „EkoPrzystanek” Pilotaż – Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie otrzymał  w dniu 01.03.2024 r. dofinansowanie na zadanie pn. „Zakup wraz z montażem wiat przystankowych – Zielone … Czytaj dalej

Remont ul. 4 Marca w Koszalinie

Zakres robót: Zakres remontu obejmuje odcinek o długości 1,231 km. Założono wykonanie następujących prac:  remont nawierzchni bitumicznych, wykonanie podbudowy, wymianę krawężników przy jezdni, wymianę włazów kanałowych i wpustów deszczowych wraz z remontem studni i regulacją wysokościową, remont nawierzchni azylu dla pieszych,  wykonanie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, odtworzenie oznakowania poziomego. Termin realizacji: 2023 r. Wartość … Czytaj dalej

Remont ul. Zwycięstwa od parkingu leśnego do granic Miasta

Zakres robót: Zakres remontu objął: remont nawierzchni bitumicznych frezowanie warstw bitumicznych na głębokość do 4 cm, ułożenie nowych warstw: warstwy ścieralnej grubości 4 cm i wiążącej grubości 4 cm, remont poboczy i zjazdów, remont elementów odwodnienia drogi-korytek ściekowych przydrożnych i skarpowych ścieku wraz z remontem umocnienia wylotu ścieku naskarpowego, odtworzenie oznakowania poziomego i wymianę oznakowania … Czytaj dalej

Remont mostu w ciągu ul. Władysława IV

Zakres robót: Remont obiektu mostowego obejmował: przygotowanie, zabezpieczenie i organizację placu budowy w tym organizację ruchu kolejowego i kołowego i koszty zajęcia terenu kolejowego; roboty rozbiórkowe elementów drogi oraz istniejącego obiektu inżynierskiego i jego wyposażenia wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki; zabezpieczenie istniejących mediów i urządzeń sieci;  wykonanie robót ziemnych, podbudowy z kruszywa, nawierzchni jezdni … Czytaj dalej

Skip to content