Od 1.12.2023 r. otwarcie dla ruchu ul. Zwycięstwa

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie informuje, że w związku z obecnie panującymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi położenie ostatniej asfaltowej warstwy ścieralnej od dnia 1 grudnia 2023 r. przywraca tymczasowo możliwość przejazdu drogą. Jednocześnie informujemy, że w sytuacji, gdy warunki pozwolą na układanie masy asfaltowej droga zostanie ponownie zamknięta na czas prowadzonych prac. O terminie … Czytaj dalej

Remont nawierzchni ul. Zwycięstwa od parkingu leśnego do granic miasta

Zakres robót: Zakres remontu obejmuje: remont nawierzchni bitumicznych,  frezowanie warstw bitumicznych na głębokość do 4 cm, lokalny remont podbudowy, ułożenie nowych warstw: warstwy ścieralnej grubości 4 cm i wiążącej grubości 4 cm, remont poboczy i zjazdów, remont elementów odwodnienia drogi-korytek ściekowych przydrożnych i skarpowych ścieku wraz z remontem umocnienia wylotu ścieku naskarpowego, wymianę wpustu deszczowego … Czytaj dalej

Remont ul. 4 Marca w Koszalinie

Zakres robót: Zakres remontu obejmuje odcinek o długości 1,231 km. Założono wykonanie następujących prac:  remont nawierzchni bitumicznych, wymianę krawężników przy jezdni, wymianę włazów kanałowych i wpustów deszczowych wraz z remontem studni i regulacją wysokościową, remont nawierzchni azylu dla pieszych,  wykonanie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, odtworzenie oznakowania poziomego. Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu … Czytaj dalej

AKTUALIZACJA – Remont przejazdu kolejowego na ul. Wołyńskiej – zmiana organizacji ruchu w dniach 25.09-03.10.2023

Informujemy, że w związku z remontem przejazdu kolejowego na ulicy Wołyńskiej – zostanie wprowadzona  w dniach od 25.09. do 3.10.2023 r. czasowa organizacja ruchu: Zamknięty zostanie wjazd na ulicę Wołyńską, zarówno od strony ul. Szczecińskiej (rondo), jak i od ulicy Lechickiej (rondo). Możliwy będzie wyjazd z ulicy Ekonomicznej w ulicę Wołyńską w kierunku ulicy Lechickiej. … Czytaj dalej

Remont ul. Hołdu Pruskiego w Koszalinie

Zakres robót: Zakres robót obejmie na długości ok. 200,00 m: nawierzchnię z kostki brukowej betonowej – 144,00 m2, nawierzchnię z betonu asfaltowego AC8S -1310,00 m2, krawężniki betonowe o wymiarach 15×30 – 30,00 m, krawężniki betonowe o wymiarach 15×22 – 57,00 m, obrzeża betonowe – 12,00 m. Termin realizacji: 2023 r. Wartość umowna robót: 390 000,00  zł … Czytaj dalej

Skip to content