Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Remont ul. Zwycięstwa od parkingu leśnego do granic Miasta

Zakres robót:

Zakres remontu objął:

  • remont nawierzchni bitumicznych frezowanie warstw bitumicznych na głębokość do 4 cm,
  • ułożenie nowych warstw: warstwy ścieralnej grubości 4 cm i wiążącej grubości 4 cm,
  • remont poboczy i zjazdów,
  • remont elementów odwodnienia drogi-korytek ściekowych przydrożnych i skarpowych ścieku wraz z remontem umocnienia wylotu ścieku naskarpowego,
  • odtworzenie oznakowania poziomego i wymianę oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Termin realizacji:

2023 r.

Wartość robót:

8 520 955,65 zł brutto
– w tym: 3 000 000,00 zł brutto – Zadanie jest dofinansowane przez Lasy Państwowe.

Wykonawca:

DOMAR Kazimierz Domaracki Tatów 3, 76-039 Biesiekierz

Data podpisania umowy:

18.10.2023 r.

Nadzór inwestorski:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „EKOBUD” J. Filipowska, A. Filipowska S.C., ul. Słowiańska 11b, 75-846 Koszalin

Nazwa zadania:

“Odtworzenie nawierzchni ul. Zwycięstwa od parkingu leśnego do granic Miasta”

POWIAZANE

Skip to content