Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Przejazd kolei wąskotorowej w ul. Wenedów w Koszalinie

Zakres robót:

Zakres robót objął:

  • roboty rozbiórkowe,
  • wykonanie nawierzchni zintegrowanej drogowo-kolejowej – 15,60 m,
  • układanie toru kolejowego montowanego na budowie na podkładach drewnianych o rozstawie zagęszczonym – 0,018 km,
  • nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm AC8 – 48,00 m2,
  • krawężniki betonowe o wymiarach 15×30 – 8,00 m,
  • przełożenie kostki betonowej – 32,00 m2.

Termin realizacji:

2023 r.

Wartość robót:

311 593,00 zł brutto

Wykonawca:

Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej, ul. Kolejowa 4, 75-108 Koszalin

Nazwa zadania:

Przejazd kolei wąskotorowej w ul. Wenedów w Koszalinie

Skip to content