Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Wyniesienie przejścia dla pieszych przy ul. Staszica

Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014-2020, priorytet: III rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, działanie: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T pod nazwą projektu „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica.”.

Zakres robót:

Przedmiotem zamówienia jest doposażenie przejścia dla pieszych zlokalizowanego na wysokości wejścia głównego od Szkoły Podstawowej nr 18 w Koszalinie.

Zadanie obejmuje:

  • roboty przygotowawcze: roboty rozbiórkowe, w tym demontaż istniejących balustrad oraz oznakowania;
  • zakup i montaż progu zwalniającego płytowego z tworzywa sztucznego;
  • odtworzenie i remont nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchni z kostki brukowej wraz z regulacją krawężników;
  • zakup i montaż oznakowania pionowego;
  • zakup i montaż balustrad wygrodzeniowych;
  • wykonanie oznakowania poziomego.

Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i wykończeniowe obejmują swym zakresem prace niezbędne do dostosowania przejścia dla pieszych do zgodności z obowiązującymi przepisami oraz prawidłowego zamontowania progu zwalniającego płytowego i obejmują roboty rozbiórkowe i ziemne pod korektę lokalizacji przejścia, demontaż istniejącego oznakowania pionowego oraz wyeksploatowanych balustrad.

Roboty wykończeniowe obejmujące odtworzenie i remont nawierzchni jezdni i chodników wraz z regulacją krawężników i dostosowaniem dla osób niedowidzących i niewidomych (wbudowanie płytek integracyjnych, obniżenie krawężników) oraz uzupełnienie nawierzchni bitumicznych po robotach rozbiórkowych.

Zakłada się montaż progu zwalniającego płytowego z tworzywa sztucznego na całej szerokości przejścia dla pieszych, z elementów wykonywanych w kolorze czarnym, czerwonym i białym. Odpowiednio dobranie kolorystycznie elementy będą stanowiły wyniesione przejście dla pieszych. Zamontowany próg płytowy zostanie dodatkowo oznakowany niezbędnym oznakowaniem pionowym i poziomym.

Oznakowanie pionowe i poziome obejmuje ustawienie znaków odblaskowych typu: B-30, B-33, T-1, A-11a D-6, T-27 oraz wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego P-14.
W obrębie przejścia od strony szkoły zostaną zamontowane wygrodzenia segmentowe zabezpieczające przed wtargnięciem na jezdnię, a po przeciwnej stronie, w chodniku słupki blokujące przed parkowaniem.

Termin realizacji:

2023 r. (5 miesięcy od 31.07.2023 r.))

Wartość robót:

171 463,32 zł brutto, w tym:

  • 45 686,51 złdofinansowanie.

Wykonawca:

STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Data podpisania umowy z Wykonawcą:

Umowa nr  114/3/2023 z dnia 31.07.2023 r.

Skip to content