Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Remont przejazdu kolejowo-drogowego na ulicy Wołyńskiej

Zakres robót:

Zakres robót objął remont przejazdu kolejowego w tym:

 • roboty rozbiórkowe,
 • roboty ziemne,
 • roboty odwodnieniowe,
 • czyszczenie rowów i przepustów,
 • ułożenie geowłókniny – 250,00 m2,
 • wzmocnienie podtorza – 50,00 m,
 • zabudowa przejazdu kolejowego – 18,20 m,
 • zabudowa subwarstwy – 50,00 m3,
 • zabudowa toru – 0,03 km,
 • uzupełnienie tłucznia – 50m3,
 • zabudowa szyn przejściowych – 2,00 kpl,
 • podbicie toru,
 • odtworzenie nawierzchni jezdni – 92,615 m2,
 • odtworzenie nawierzchni chodnika – 17,26 m2,
 • odtworzenie nawierzchni ścieżki rowerowej – 29,34 m2.

Termin realizacji:

2023 r.

Wartość umowna robót:

983 094,33 zł brutto

Wykonawca:

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań

Nazwa zadania:

Remont przejazdu kolejowo-drogowego w km 1,681 kat. “B” na linii kolejowej nr 402 Koszalin – Goleniów na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 5551Z ul. Wołyńską w Koszalinie wraz z odwodnieniem

Skip to content