Ciąg pieszo-rowerowy łączący ul. Zientarskiego z ul. Traugutta w ramach KBO 2021

Ciąg pieszo-rowerowy po inwestycji

Zakres robót objął budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 4,5m, powierzchni 73,62 m2 w pasie drogowym ulicy R. Traugutta, działka nr 1506/2 obr. 0019, od istniejącego chodnika wzdłuż ulicy A. Zientarskiego do istniejącego chodnika przy ul. R. Traugutta. Chodnik ograniczony obrzeżem 8×30 cm

Remont chodnika przy ul. Chrzanowskiego 11-17 w ramach KBO 2021

Zakres robót objął remont chodnika na długości około 130 m przy bloku Chrzanowskiego 11-17. Powierzchnia remontowanego chodnika z betonowej kostki brukowej koloru szarego wyniosła około 447 m2. Dodatkowo przy przejściach dla pieszych zostały zamontowane płytki integracyjne ułatwiające osobom niewidomym i słabowidzącym bezpieczne przejście przez ulicę.

Skip to content