Remont nawierzchni ul. Holenderskiej w Koszalinie

Zakres robót: Zakres robót objął remont drogi poprzez wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych ażurowych oraz kruszywa na długości ok. 200 m: nawierzchnia z płyt żelbetowych ażurowych – 612,94 m2, nawierzchnia z kostki kamiennej (obramowanie studni) – 6,5 m2, regulacja pionowa włazów kanałowych – 8 szt., regulacja pionowa zaworów – 1 szt. Termin realizacji: 2023 … Czytaj dalej

Remont ul. Róż w Koszalinie – etap II

Ulica Róż w Koszalinie po inwestycji

Zakres robót: Zakres robót objął remont odcinka ul. Róż na odcinku ok. 170,00 m  poprzez wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych ażurowych. Powierzchnia remontowanej drogi to 564,20 m2 (płyty ażurowe) i  110,60 m2 (nawierzchnia z kruszywa). Termin realizacji: 2022 r. Wartość umowna robót: 145 843,76 zł Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane MAGRO Andrzej Grochowina i Maciej Grochowina … Czytaj dalej

Skip to content