Remont nawierzchni ul. Holenderskiej w Koszalinie

Zakres robót: Zakres robót objął remont drogi poprzez wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych ażurowych oraz kruszywa na długości ok. 200 m: nawierzchnia z płyt żelbetowych ażurowych – 612,94 m2, nawierzchnia z kostki kamiennej (obramowanie studni) – 6,5 m2, regulacja pionowa włazów kanałowych – 8 szt., regulacja pionowa zaworów – 1 szt. Termin realizacji: 2023 … Czytaj dalej

Skip to content