Remont ul. Róż w Koszalinie – etap II

Ulica Róż w Koszalinie po inwestycji

Zakres robót: Zakres robót objął remont odcinka ul. Róż na odcinku ok. 170,00 m  poprzez wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych ażurowych. Powierzchnia remontowanej drogi to 564,20 m2 (płyty ażurowe) i  110,60 m2 (nawierzchnia z kruszywa). Termin realizacji: 2022 r. Wartość umowna robót: 145 843,76 zł Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane MAGRO Andrzej Grochowina i Maciej Grochowina … Czytaj dalej

Remont ul. Wichrowej w Koszalinie

Ulica Róż po wykonaniu inwestycji

Zakres robót: Zakres robót objął remont drogi poprzez wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych ażurowych w systemie pasowym oraz kruszywa na długości ok. 254,00 m i powierzchni remontowanej drogi – ok. 524 m2 (płyty ażurowe) i ok. 475,76 m2 (nawierzchnia z kruszywa). Termin realizacji: 2021 r. – 2022 r. Wartość umowna robót: 194 692,25 zł … Czytaj dalej

Przebudowa i remont ul. Gen. J. Hallera w Koszalinie – I etap

Ulica Hallera po inwestycji

Projekt w zakresie I etapu obejmuje przebudowę nawierzchni ul. Gen. J. Hallera w Koszalinie polegającą na wymianie istniejącej nawierzchni utwardzonej kruszywem na płyty drogowe pełne. Szerokość przebudowy jest zmienna, dostosowana do granic działek i istniejących utwardzeń terenu. Przebudowa ul. Gen. J. Hallera w Koszalinie (I etap) ma na celu poprawienie komfortu jazdy oraz poruszania się pieszych.

Skip to content