Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Ciąg pieszo-rowerowy łączący ul. Zientarskiego z ul. Traugutta w ramach KBO 2021

Zakres robót:

Zakres robót objął budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 4,5m, powierzchni 73,62 m2 w pasie drogowym ulicy R. Traugutta, działka nr 1506/2 obr. 0019, od istniejącego chodnika wzdłuż ulicy A. Zientarskiego do istniejącego chodnika przy ul. R. Traugutta. Chodnik ograniczony obrzeżem 8×30 cm

Termin realizacji:

2021 r.

Wartość robót:

21 961,05 zł brutto

Wykonawca:

Anna Jagielska, Gorzebądz 15, 76 – 003 Sianów

Nazwa zadania:

Zadanie Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021  – Przebudowa pasa drogowego w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego łączącego ulicę A. Zientarskiego z ul. R. Traugutta w Koszalinie

Skip to content