Remont chodnika wzdłuż parkingu przy ul. Bukowej

Chodnik przy ul. Bukowej po remoncie

Zakres robót: Chodnik znajduje się na terenie wewnętrznym i wykonany jest z masy bitumicznej, która posiada liczne pęknięcia i wyłuszczenia na całej powierzchni. W ramach robót budowlanych zostanie dokonana wymiana nawierzchni chodnika na kostkę betonową koloru szarego wraz z wymianą obrzeży i krawężników na długości ok. 85 m. Wykaz robót: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, obrzeża … Czytaj dalej

Remont chodnika przy ul. Zwycięstwa w Koszalinie

Chodnik przed remontem

Zakres robót: Wykonany zostanie remont chodnika przy ul. Zwycięstwa zlokalizowanego między budynkiem nr 202B, a wjazdem do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Koszalinie w ciągu drogi wojewódzkiej na odcinku o długości ok. 260 m i szerokości od 2,7 do 3,0 m. Aktualnie chodnik wykonany jest z płytek chodnikowych betonowych o wymiarach 35×35 cm, które posiadają … Czytaj dalej

Remont chodnika przy ul. Połtawskiej w Koszalinie

Stan przed remontem

Zakres robót: Celem robót budowlanych jest obniżenie krawężników wraz z ich dostosowaniem do osób niepełnosprawnych na sugerowanych przejściach dla pieszych, wymiana nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę betonową koloru szarego i czerwonego wraz z wymianą krawężników. Odwodnienie powierzchniowe odbywać się będzie poprzez spadki skierowane w stronę jezdni. W celu uporządkowania terenu między krawędzią jezdni, … Czytaj dalej

Przebudowa i remont ul. Gen. J. Hallera w Koszalinie – I etap

Zakres robót: Projekt w zakresie I etapu obejmuje przebudowę nawierzchni ul. Gen. J. Hallera w Koszalinie polegający na wymianie istniejącej nawierzchni utwardzonej kruszywem na płyty drogowe pełne. Szerokość przebudowy jest zmienna, dostosowana do granic działek i istniejących utwardzeń terenu. Powierzchnia przebudowywanej drogi: ok. 860,00 m2. Realizacja I etapu zgodnie z dokumentacją projektową w km od … Czytaj dalej

Skip to content