Przebudowa chodnika przy ul. Wańkowicza

Zakres robót: Zakres robót objął na długości ok. 100,00 m: nawierzchnię z kostki betonowej szarej – 131,80 m2, nawierzchnię ścieżki rowerowej z kostki betonowej czerwonej bezfazowej – 183,19 m2, opaska z kostki betonowej grafitowej bezfazowej – 84,34 m, krawężniki betonowe 15×30 – 45,54 m, obrzeża betonowe – 54,20 m, oporniki – 91,00 m, regulacja pionowa … Czytaj dalej

Modernizacja chodnika przy ul. Lutyków

Zakres robót: Zakres robót obejmie na długości ok. 40,00 m: nawierzchnię z kostki brukowej betonowej szarej – 57,00 m2, nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grafitowej – 14,00 m2, krawężniki betonowe o wymiarach 15×30 – 24,00 m, krawężniki betonowe o wymiarach 15×22 – 16,00 m, obrzeża betonowe – 33,00 m, opornik betonowy – 3,00 m. Termin … Czytaj dalej

Modernizacja chodnika przy ul. Kotarbińskiego 1-10 wzdłuż garaży

Zakres robót: Zakres robót objął na długości ok. 53,00 m: nawierzchnię z kostki brukowej betonowej – 107,20 m2, krawężniki betonowe o wymiarach 15×30 – 38,00 m, krawężniki betonowe o wymiarach 15×25 – 28,50 m, obrzeża betonowe – 69,20 m, regulacja zaworów i studzienek – 5 szt., odnowa oznakowania poziomego. Termin realizacji: 2023 r. Wartość umowna … Czytaj dalej

Skip to content