Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Przebudowa chodnika przy ul. Wańkowicza

Zakres robót:

Zakres robót obejmie na długości ok. 100,00 m:

  • nawierzchnię z kostki betonowej szarej – 133,00 m2,
  • nawierzchnię ścieżki rowerowej z kostki betonowej czerwonej bezfazowej – 183,00 m2,
  • opaska z kostki betonowej grafitowej bezfazowej – 89,00 m,
  • krawężniki betonowe 15×30 – 44,00 m,
  • obrzeża betonowe – 38,00 m,
  • oporniki – 91,00 m,
  • regulacja pionowa włazów i zaworów,
  • sadzenie drzew – 2 szt.,
  • sadzenie krzewów – 60 szt.

Termin realizacji:

2023 r.

Wartość umowna robót:

157 013,13 zł brutto

Wykonawca:

P.P.U.H.FUKS Krystian Mendziak, ul. Mazurska 11, 75-394 Koszalin

Nazwa zadania:

Zadanie Rady Osiedla im. Wańkowicza współfinansowane z Modernizacji chodników: Przebudowa chodnika przy ul. Wańkowicza w Koszalinie

Skip to content