Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Remont mostu w ciągu ul. Władysława IV

Zakres robót:

Remont obiektu mostowego obejmował:

 • przygotowanie, zabezpieczenie i organizację placu budowy w tym organizację ruchu kolejowego i kołowego i koszty zajęcia terenu kolejowego;
 • roboty rozbiórkowe elementów drogi oraz istniejącego obiektu inżynierskiego i jego wyposażenia wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki;
 • zabezpieczenie istniejących mediów i urządzeń sieci; 
 • wykonanie robót ziemnych, podbudowy z kruszywa, nawierzchni jezdni oraz chodników, odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego; montaż elementów wyposażenia ulic;
 • remont podpór, ustroju nośnego i płyt przejściowych w zakresie odtworzenia, uzupełnienia zbrojenia i betonu;
 • wykonanie izolacji obiektu;
 • odwodnienie płyty pomostu;
 • wykonanie dylatacji na obiekcie;
 • wykonanie kap chodnikowych z betonu zbrojonego i nawierzchnio-izolacją oraz odciążającymi kanałami technologicznymi;
 • montaż elementów zabezpieczających, m.in. balustrad na obiekcie, balustrad wygradzających poza obiektem, barier ochronnych, osłon przeciwporażeniowych;
 • umocnienie skarp pod obiektem;
 • badania laboratoryjne i próbne obciążenia obiektu mostowego.

Termin realizacji:

26.10.2022 – 26.12.2023 r.

Wartość robót:

7 271 432,24 zł brutto, w tym:

 • 4 886 867,78 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

Wykonawca:

MARBRO Sp. z o.o. ul. Przytulna 20B/24, 80-176 Gdańsk

Nadzór autorski i inwestorski:

 • inwestorski: KARO Kajetan Nagórski, ul. Karola Szymanowskiego 38, 75-564 Koszalin za kwotę 159 608,24 zł  brutto,
 • autorski: MT-MOST Sp. z o.o., ul. Czesława Miłosza 47A/21, 80-126 Gdańsk za kwotę 12 915,00 zł.

Nazwa zadania:

“Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie”

Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Skip to content