Budowa oświetlenia na ul. Władysława IV-go w ramach remontu obiektu mostowego

Zakres robót: W ramach zadania zrealizowano ułożenie linii kablowej – łącznie ok. 233 m., montaż słupów stalowych ocynkowanych okrągłych,  doświetlenia przejścia dla pieszych OP1 – OP2 – H=7m na fundamencie prefabrykowanym z oprawą oświetleniową o mocy 128W wraz z pulsatorem wczesnego ostrzegania koloru pomarańczowego fi100 – 2 kpl., montaż słupów stalowych ocynkowanych drogowych – okrągłych … Czytaj dalej

Remont mostu w ciągu ul. Władysława IV

Zakres robót: Remont obiektu mostowego obejmował: przygotowanie, zabezpieczenie i organizację placu budowy w tym organizację ruchu kolejowego i kołowego i koszty zajęcia terenu kolejowego; roboty rozbiórkowe elementów drogi oraz istniejącego obiektu inżynierskiego i jego wyposażenia wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki; zabezpieczenie istniejących mediów i urządzeń sieci;  wykonanie robót ziemnych, podbudowy z kruszywa, nawierzchni jezdni … Czytaj dalej

Kładka w Parku Książąt Pomorskich

Nowa kładka w Parku Książąt Pomorskich została wykonana w konstrukcji stalowej z pomostem z desek kompozytowych w kolorze nawiązującym do drewna, które cechują się długą żywotnością i odpowiednia wytrzymałością mechaniczną, co pozwoli na długie  i bezpieczne użytkowanie kładki w specyficznych wodnych warunkach, jednocześnie minimalizując potrzebę konserwacji elementów kładki. Wykonano także nowe balustrady stalowe w kolorze antracytowym w kształcie nawiązującym do innych elementów występujących w parku. Dojścia do kładki wykonano z kostki kamiennej granitowej. 

Skip to content