Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Przebudowa pasa drogowego w ul. Staszica – etap I

Zakres robót:

Zakres robót na długości ok. 100,00 m obejmuje:

  • nawierzchnię z kostki betonowej szarej – 265,20 m2
  • nawierzchnię z kostki betonowej grafitowej – 109,40 m2
  • nawierzchnię z płyt betonowych z wypustkami koloru żółtego – 6,40 m2
  • nawierzchnię z ścieżki rowerowej mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową AC8S, koloru czerwonego – 200,00 m2
  • krawężniki betonowe 15×30 – 177,50 m
  • obrzeża betonowe – 204,30 m
  • oporniki – 57,20 m
  • regulacja pionowa zaworów – 3 szt.
  • oznakowanie pionowe i poziome

Termin realizacji:

2023 r.

Wartość umowna robót:

389 000,00 zł brutto

Wykonawca:

P.U.H. FUKS Krystian Mendziak, ul. Mazurska 11, 75-394 Koszalin

Nazwa zadania:

Zadanie realizowane z Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 r., Rady Osiedla im. Śniadeckich oraz Modernizacji chodników: Przebudowa pasa drogowego w zakresie remontu chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej, miejsc postojowych i przebudową zjazdów w ul. Staszica w Koszalinie – etap I

Skip to content