Przebudowa i remont ul. Gen. J. Hallera w Koszalinie – I etap

Ulica Hallera po inwestycji

Projekt w zakresie I etapu obejmuje przebudowę nawierzchni ul. Gen. J. Hallera w Koszalinie polegającą na wymianie istniejącej nawierzchni utwardzonej kruszywem na płyty drogowe pełne. Szerokość przebudowy jest zmienna, dostosowana do granic działek i istniejących utwardzeń terenu. Przebudowa ul. Gen. J. Hallera w Koszalinie (I etap) ma na celu poprawienie komfortu jazdy oraz poruszania się pieszych.

Remont chodnika wzdłuż parkingu przy ul. Bukowej

Chodnik przy ul. Bukowej po remoncie

Chodnik znajduje się na terenie wewnętrznym i wykonany jest z masy bitumicznej, która posiada liczne pęknięcia i wyłuszczenia na całej powierzchni. W ramach robót budowlanych zostanie dokonana wymiana nawierzchni chodnika na kostkę betonową koloru szarego wraz z wymianą obrzeży i krawężników na długości ok. 85 m.

Remont chodnika przy ul. Połtawskiej w Koszalinie

Chodnik przy ulicy Połtawskiej po remoncie

Celem robót budowlanych było obniżenie krawężników wraz z ich dostosowaniem do osób niepełnosprawnych na sugerowanych przejściach dla pieszych, wymiana nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę betonową koloru szarego i czerwonego wraz z wymianą krawężników. Odwodnienie powierzchniowe odbywa się poprzez spadki skierowane w stronę jezdni. W celu uporządkowania terenu między krawędzią jezdni, a chodnikiem ułożono płyty wielootworowe typu meba.
Inwestycja poprawi warunki ruchu pieszego.

Ciąg pieszo-rowerowy łączący ul. Zientarskiego z ul. Traugutta w ramach KBO 2021

Ciąg pieszo-rowerowy po inwestycji

Zakres robót objął budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 4,5m, powierzchni 73,62 m2 w pasie drogowym ulicy R. Traugutta, działka nr 1506/2 obr. 0019, od istniejącego chodnika wzdłuż ulicy A. Zientarskiego do istniejącego chodnika przy ul. R. Traugutta. Chodnik ograniczony obrzeżem 8×30 cm

Skip to content