Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Remont odcinka ulicy Goździków – etap I i II

Zakres robót:

Zakres robót objął wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych ażurowych w systemie pasowym oraz kruszywa na długości ok. 220,00 m, nawierzchnia z płyt wielootworowych ażurowych na powierzchni 703,00 m2 oraz z kruszywa na powierzchni 176,92 m2.

Termin realizacji:

2021 r.

Wartość umowna robót:

114 294,54 zł

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane MAGRO Andrzej Grochowina i Maciej Grochowina s.c., ul. Żebrowskiego 42, 75-387 Koszalin

Nazwa zadania:

Zadanie zrealizowane w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wykonanie nawierzchni na ul. Goździków, realizowane w ramach dokumentacji projektowej „Remont ul. Goździków w Koszalinie – etap I i II”

Skip to content