Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Remont ul. Stefana Czarnieckiego w Koszalinie

Zakres robót:

Wykonano drogę na odcinku ok. 102,00 m z płyt JOMB w układzie pasowym (2 pasy x 1,0 m) z przerwą 0,8 m, wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 gr 15 cm.

Zakres działań:

  • prace przygotowawcze,
  • roboty ziemne – 150,65 m3,
  • podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5 mm o grubości 15 cm – 476,50 m2,
  • nawierzchnia z płyt wielootworowych ażurowych – 221,60 m2,
  • nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 250,90 m2,
  • nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cz szarej – 2,1 m2
  • obrzeża betonowe o wymiarach 30×8 cm – 5,00 m
  • ława betonowa z oporem pod obrzeże – 0,20 m3
  • regulacja pionowa włazów kanałowych z zastosowaniem pierścieni wyrównawczych z tworzywa sztucznego z remontem do wysokości 0,5m – 4 szt.
  • regulacja zaworów wodociągowych i gazowych – 4 szt.

Termin realizacji:

19.07 – 24.09.2021 r.

Wartość umowna robót:

71.851,83 zł

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne Spectrum S.C. Tomasz Lisowski Łukasz Gmerek, ul. Zwycięstwa 109/14, 75-600 Koszalin

Nazwa zadania:

“Urządzenie dróg płytami: Zadanie nr 2: Remont ul. Stefana Czarnieckiego w Koszalinie”

Skip to content