Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Remont chodnika przy ul. Jana Pawła II 2c – zadanie Rady Osiedla im. J.J. Śniadeckich

Zakres robót:

Zakres robót objął przebudowę odcinka istniejącego ciągu pieszego w związku z umożliwieniem wjazdu Ppoż. Na odcinku od jezdni drogi dojazdowej wykonano 16 mb nawierzchni z kostki betonowej szarej i czerwonej o szerokości 5 m. W ramach robót wykonano:

  • roboty przygotowawcze,
  • roboty ziemne,
  • obrzeża betonowe – 16,50 m,
  • krawężniki betonowe – 44,45 m,
  • nawierzchnia z kostki betonowej – 92,40 m2.

Termin realizacji:

sierpień 2021 r. – wrzesień 2021 r.

Wartość robót:

45 367,44 zł brutto

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „MAGRO” Andrzej Grochowina i Maciej Grochowina, ul. Żebrowskiego 42, 75-387 Koszalin

Nazwa zadania:

Inwestycja zrealizowana ze środków finansowych  Rady Osiedla im. J.J. Śniadeckich
w 2021 roku:

„Przebudowa odcinka istniejącego ciągu pieszo-jezdnego (z dostosowaniem potrzeb wyjazdu PPOŻ) – przy budynku nr 2C, ul. Jana Pawła II-go Koszalin – dz. Nr 14/11, 15/25, obr. 16”

Skip to content