Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie

Zakres robót:

Zakres robót objął rewitalizację parku miejskiego im. Tadeusza Kościuszki przy Koszalińskiej Bibliotece Publicznej wraz z elementami małej architektury, obejmujący:

 • wykonanie alejek parkowych z kostki kamiennej – 3 423,26 m2,
 • wykonanie alejek parkowych z kruszywa łamanego – 1 248,87 m2,
 • wykonanie elementów małej architektury, w tym:
  • ławki – 40 szt.
  • kosze na śmieci – 30 szt.
  • kosze na psie odchody – 10 szt.
  • stojaki na rowery – 2 szt.,
 • wykonanie humusowania i obsianie trawą,
 • wykonanie oświetlenia na całości zadania – 112 szt. słupów oświetleniowych.

Termin realizacji:

lipiec 2020 r. – październik 2021 r.

Wartość umowna robót:

Wartość łączna zadania:  3 555 530,15 zł, w tym:

 • Roboty budowlane branży drogowej: 2 788 019,72 zł
 • Roboty budowlane branży elektrycznej: 653 120,43 zł
 • Nadzór inwestorski: 56 580,00 zł
 • Nadzór autorski: 57 810,00 zł

Dofinansowanie robót: 2 312 381,59 zł

Wykonawca:

 • Roboty budowlane: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.
 • Nadzór inwestorski: Autorska Pracownia Projektowa mgr inż. Bartosz Sontowski, ul. Wierzbowa 8, 75-635 Koszalin.

Nazwa zadania:

Zadanie było dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ), działanie nr 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Tytuł projektu: 
“Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A, B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych”
 
Skip to content