Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Remont ul. Róż w Koszalinie – etap I

Zakres robót:

Inwestycja obejmowała remont drogi gminnej ul. Róż w Koszalinie. Wykonano drogę na odcinku około 450 mb z płyt JOMB w układzie pasowym (2 pasy x 1,0 m) z przerwą 0,8 m, wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 gr. 15 cm.

Zakres:

  • prace przygotowawcze,
  • roboty ziemne,
  • podbudowa z kruszywa C50/30,
  • nawierzchnia z płyt wielootworowych ażurowych – 1280 m2,
  • podbudowa z kruszywa o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 2160 m2,
  • podbudowa z kruszywa o grubości po zagęszczeniu 30 cm – 280 m2,
  • regulacja zaworów wodociągowych i gazowych – 3 szt.

Termin realizacji:

03.09.2021 r. – 20.10.2021 r.

Wartość umowna robót:

249 753,60 zł

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane MAGRO Andrzej Grochowina i Maciej Grochowina s.c., ul. Żebrowskiego 42, 75-387 Koszalin

Nazwa zadania:

„Urządzenie dróg płytami: remont ul. Róż w Koszalinie – etap I”

Skip to content