Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Remont ul. Macieja w Koszalinie – etap II

Zakres robót:

Zakres robót objął remont drogi na długości ok. 65 m poprzez wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych ażurowych w systemie pasowym oraz kruszywa. Powierzchnia remontowanej drogi to 208,50 m2 (płyty ażurowe) i 419,40 m2 (nawierzchnia z kruszywa).

Termin realizacji:

2022 r.

Wartość robót:

51 745,61 zł brutto

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane MAGRO Andrzej Grochowina i Maciej Grochowina s.c., ul. Żebrowskiego 42, 75-387 Koszalin

Nazwa zadania:

Urządzenie dróg płytami: zadanie nr 2: remont ul. Macieja w Koszalinie – etap II

Skip to content