Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Krzyżanowskiego 2 a-d – zadanie Rady Osiedla im. Kotarbińskiego

Zakres robót:

Zakres robót objął remont chodnika poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na długości ok. 28,00 m:

  • nawierzchnia z kostki betonowej – 53,52 m2,
  • krawężniki betonowe wystające – 3,00 m,
  • krawężniki betonowe wtopione – 14,00 m,
  • obrzeża betonowe – 26,40 m.

Termin realizacji:

2022 r.

Wartość robót:

17 947,50 zł brutto

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane MAGRO Andrzej Grochowina i Maciej Grochowina s.c., ul. Żebrowskiego 42, 75-387 Koszalin

Nazwa zadania:

Zadanie Rady Osiedla im. Kotarbińskiego
Modernizacja chodników: Zadanie nr 2: Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Krzyżanowskiego 2 a-d

Skip to content