Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Zmiana organizacji ruchu na ul. Piłsudskiego od 12.05.2022 r.

Firma STRABAG Sp. z o.o. – Wykonawca przebudowy ulicy Piłsudskiego – poinformowała, że w dniu 12.05.2022 r.  planuje przystąpić do wykonania projektowanego zakresu budowy sieci wodociągowej oraz elektrycznej na ostatnim – trzecim odcinku przebudowy ulicy Piłsudskiego w Koszalinie.

W związku z powyższym od 12.05.2022r. w ciągu ulicy Piłsudskiego pomiędzy skrzyżowaniem ulic Sportowa – Moniuszki, a skrzyżowaniem ulic Traugutta – Orląt Lwowskich wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Na w/w  odcinku obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy.

Ruch pojazdów odbywał się będzie w kierunku od skrzyżowania ulic Traugutta – Orląt Lwowskich do skrzyżowania ulic Sportowa – Moniuszki.

Relacja skrzyżowania ulic Sportowa – Moniuszki funkcjonować będzie w obu kierunkach, jednak wjazd w ulicę Piłsudskiego z ww. skryżowania będzie niemożliwy.

Ruch pieszych zapewniony zostanie wyznaczonymi korytarzami komunikacyjnymi.

Przewidywany okres obowiązywania tymczasowej – jednokierunkowej organizacji ruchu odcinka Traugutta/Orląt Lwowskich – Sportowa/Moniuszki do 30.06.2022 r.

W dalszym ciągu wyłączony z ruchu pozostanie odcinek ulicy Piłsudskiego pomiędzy skrzyżowaniem ulic Kościuszki – Waryńskiego, a skrzyżowaniem ulic Sportowa – Moniuszki.

Poniżej plan sytuacyjny obrazujący zakres tymczasowej organizacji ruchu.

Inwestycję realizuje Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

Skip to content