Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Remont chodnika przy ul. Zwycięstwa w Koszalinie

Zakres robót:

Wykonany zostanie remont chodnika przy ul. Zwycięstwa zlokalizowanego między budynkiem nr 202B, a wjazdem do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Koszalinie w ciągu drogi wojewódzkiej na odcinku o długości ok. 260 m i szerokości od 2,7 do 3,0 m. Aktualnie chodnik wykonany jest z płytek chodnikowych betonowych o wymiarach 35×35 cm, które posiadają liczne pęknięcia i wyłuszczenia. Przewiduje się: 

  • rozbiórkę chodnika z płyt betonowych,
  • rozbiórkę krawężnika wystającego i wtopionego,
  • rozbiórkę obrzeża,
  • korytowanie o głębokości do 37 cm pod warstwę konstrukcyjną chodnika; koryto nie będzie kolidować z sieciami uzbrojenia terenu; po wykonaniu koryta, podłoże pod konstrukcję zostanie wyprofilowane i zagęszczone do uzyskania parametrów normowych,
  • podbudowę z kruszywa,
  • ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej koloru szarego o grubości 8 cm,
  • ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem C12/15,
  • ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem C8/10,
  • ułożenie płytek integracyjnych przy przejściach dla pieszych.

Termin realizacji: 

listopad – grudzień 2021 r.

Wartość robót: 

151.733,54 zł brutto

Wykonawca:

Usługi Budowlano-Drogowe Mirosław Rosiak, ul. Józefa Piłsudskiego 21/7, 78-200 Białogard

Nazwa zadania: 

“Modernizacja chodników: remont chodnika w ul. Zwycięstwa w Koszalinie na odcinku od budynku 202B do wjazdu do przychodni”

Skip to content