Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Remont chodnika przy ul. Zwycięstwa w Koszalinie

Zakres robót:

Zakres robót objął remont chodnika przy ul. Zwycięstwa między budynkiem nr 202B, a skrzyżowaniem z ul. gen. J. Bema, na drodze wojewódzkiej, na długości ok. 270 m:

  • nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej – 604,56 m2,
  • nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm grafitowej – 128,98 m2,
  • obrzeża betonowe o wymiarach 30×8 cm – 196,80 m,
  • krawężniki betonowe o wymiarach 15×30 cm – 210,20 m,
  • krawężniki betonowe o wymiarach 15×22 cm – 29,10 m,
  • regulacja zaworów i włazów – 22 szt.,
  • remonty cząstkowe nawierzchni masą bitumiczną – 3,599 t,
  • humusowanie – 115,60 m2,
  • ciek do wpustu kanalizacji deszczowej z kostki betonowej – 14,44 m2.

Wykonany został remont chodnika przy ul. Zwycięstwa zlokalizowanego między budynkiem nr 202B, a wjazdem do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Koszalinie w ciągu drogi wojewódzkiej na odcinku o długości ok. 270 m i szerokości od 2,7 do 3,0 m. Remontowany chodnik wykonany był z płytek chodnikowych betonowych o wymiarach 35×35 cm, które posiadały liczne pęknięcia i wyłuszczenia.

Termin realizacji: 

listopad – grudzień 2021 r.

Wartość robót: 

216 234,71 zł brutto

Wykonawca:

Usługi Budowlano-Drogowe Mirosław Rosiak, ul. Józefa Piłsudskiego 21/7, 78-200 Białogard

Nazwa zadania: 

“Modernizacja chodników: remont chodnika w ul. Zwycięstwa w Koszalinie na odcinku od budynku 202B do wjazdu do przychodni”

Skip to content