Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Modernizacja chodnika przy ulicy Projektantów – zadanie Rady Osiedla im. Tysiąclecia

Zakres robót:

Remont chodnika wykonany na długości około 20 m pomiędzy budynkiem siedziby Rady Osiedla, a szczytem budynku przy ul. Projektantów 5-9. W ramach robót wykonano:

  • roboty przygotowawcze,
  • roboty ziemne,
  • obrzeża betonowe – 32,40 mb,
  • krawężniki betonowe – 22,80 mb,
  • chodniki z kostki betonowej – 83,28 m2.

Termin realizacji:

31.06.2021 r. – 16.09.2021 r. 

Wartość robót:

20 120,50 zł brutto

Wykonawca:

Anna Jagielska, Gorzebądz 15, 76-003 Sianów

Nazwa zadania:

Inwestycja zrealizowana ze środków finansowych  Rady Osiedla im. Tysiąclecia
w 2021 roku:

“Modernizacja chodnika miedzy budynkiem siedziby Rady Osiedla, a szczytem budynku przy ul. Projektantów 5-9”

Skip to content