Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Remont chodnika przy ul. Akademickiej

Zakres robót:

Chodnik znajduje się na drodze gminnej i wykonany był z płytek betonowych, które posiadały liczne pęknięcia i wyłuszczenia na całej powierzchni chodnika. W ramach robót budowlanych dokonano wymianę nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę betonową koloru szarego wraz z wymianą obrzeży i krawężników
na długości ok. 110 m. W ramach robót wykonano:

  • roboty przygotowawcze,
  • roboty ziemne,
  • obrzeża betonowe – 147,00 m,
  • krawężniki betonowe – 124,90 m,
  • nawierzchnia z kostki betonowej – 282,00 m2.

Termin realizacji:

lipiec 2021 r. – wrzesień 2021 r.

Wartość robót:

68 182,71 zł brutto

Wykonawca:

Firma Usługowo – Budowlana Radosław Bara, ul. Lipowa 35, 76-003 Sucha Koszalińska

Nazwa zadania:

„Modernizacja chodników: Remont nawierzchni chodnika w ul. Akademickiej w Koszalinie”

Skip to content