Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Budowa oświetlenia na ul. Władysława IV-go w ramach remontu obiektu mostowego

Zakres robót:

W ramach zadania zrealizowano

  • ułożenie linii kablowej – łącznie ok. 233 m.,
  • montaż słupów stalowych ocynkowanych okrągłych,  doświetlenia przejścia dla pieszych OP1 – OP2 – H=7m na fundamencie prefabrykowanym z oprawą oświetleniową o mocy 128W wraz z pulsatorem wczesnego ostrzegania koloru pomarańczowego fi100 – 2 kpl.,
  • montaż słupów stalowych ocynkowanych drogowych – okrągłych H=8m z wysięgnikiem 1mx1m, słup S5 – S6 na fundamencie prefabrykowanym z oprawą oświetleniową 106W – 2kpl.,
  • montaż słupów stalowych ocynkowanych drogowych – okrągłych H=8m, z wysięgnikiem podwójnym 1mx1m słup S1, S2, S3, S4 na fundamencie prefabrykowanym  – 2 kpl. oraz z oprawą oświetleniową 99W – 7 kpl.,
  • montaż słupów stalowych ocynkowanych okrągłych, doświetlenia przejścia dla pieszych na wyjeździe ze stacji paliw S7 – H=4m z wysięgnikiem pojedynczym 1x1m na fundamencie prefabrykowanym z oprawą oświetleniową o mocy 67W – 1 kpl.,
  • demontaż istniejących słupów oświetleniowych stanowiących majątek ENERGA – Oświetlenie sp. z o.o. z siedziba w Sopocie  – 4 kpl.,

Termin realizacji:

2023

Wartość robót:

133.415,00 zł brutto

Wykonawca:

 ZBE MAGIL Zbigniew Szulc ul. Chopina 4/41, 78-230 Karlino

Nazwa zadania:

“Budowa oświetlenia ul. Władysława IN-go na odcinku od wyjazdu ze stacji benzynowej MZK do skrzyżowania z ul. Na Skwierzynkę w ramach zadania pn. Remont obiektu mostowego w ciągu ulicy Władysława IV nad linią kablową nr 202 w Koszalinie”

Skip to content