Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Park na Rokosowie – bezpieczne miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miasta – etap I

Zakres robót:

Zakres robót w etapie I objął:

  • budowę oświetlenia w parku – roboty ziemne, układanie kabli, montaż szafki energetycznej oraz 39 słupów oświetleniowych oraz 43 oprawy LED;
  • montaż instalacji monitoringu miejskiego – roboty ziemne, montaż studni kablowych, układanie rur osłonowych i okablowania, montaż szafki monitoringu, instalacja 3 szt. kamer obrotowych;
  • nasadzenia zielone – 1 szt. drzewa liściastego, 1237 szt. krzewów liściastych, 106 szt. krzewów iglastych,
  • montaż 2 szt. tablic informacyjnych.

Termin realizacji:

2023 r.

Wartość robót:

569 851,13  zł brutto

Wykonawca:

Biuro Usług Technicznych „Eltel” s.c. Mariusz Łyczak, Alina Mania-Łyczak ul. Energetyków 3, 75-222 Koszalin

Nazwa zadania:

Zadanie realizowane z Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 r.:
Park na Rokosowie – bezpieczne miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miasta – etap I

Skip to content