Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej – Rodzinny Plac Zabaw

Zakres robót:

Realizacja przedmiotu umowy została podzielona na następujące etapy:

  • etap I – obejmujący wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej,
  • etap II – obejmujący wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową.

Inwestycja ma na celu zrealizowanie integracyjnego placu zabaw w trybie “zaprojektuj i wybuduj”.  Obejmuje swym zakresem opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót, w tym: roboty ziemne pod nawierzchnie placu zabaw i dojścia do obiektu; wykonanie konstrukcji nawierzchni na dojściu do obiektu; odwodnienie terenu; wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami do zabaw; wyposażenie placu zabaw w nawierzchnię komunikacyjną; wykonanie ogrodzenia, oświetlenia i monitoringu; zagospodarowanie zielenią; wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe w tym integracyjne dla dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności; wyposażenie w elementy małej architektury; uporządkowanie terenu, naprawa istniejących nawierzchni.

Termin realizacji:

2023-2024 r.

Wartość robót:

2 085 859,40 zł brutto

Wykonawca:

STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Data podpisania umowy:

30.10.2023 r.

Nadzór inwestorski:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „EKOBUD” J. Filipowska, A. Filipowska S.C., ul. Słowiańska 11b, 75-846 Koszalin

Nazwa zadania:

„Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne – etap I Rodzinny Plac Zabaw”.

Skip to content