Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Remont ul. Topolowej w Koszalinie

Zakres robót:

Zakres robót objął remont drogi poprzez wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych ażurowych oraz kruszywa na długości ok. 100,00 m:

  • nawierzchnia z płyt żelbetowych ażurowych – 609,9 m2
  • nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych 60x40x10 (wjazdy) – 75 m2
  • regulacja pionowa włazów kanałowych – 8 szt.
  • regulacja zaworów wodociągowych – 4 szt.

Termin realizacji:

09.05.2023 r. – 10.08.2023 r.

Wartość umowna robót:

196 855,01 zł brutto

Wykonawca:

Firma Usługowo-Budowlana Radosław Bara, ul. Lipowa 35, 76-003 Sucha Koszalińska

Nazwa zadania:

Urządzenie dróg płytami: zadanie nr 3: remont ul. Topolowej w Koszalinie

Skip to content