Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Remont ul. Róż w Koszalinie – etap III

Zakres robót:

Zakres robót objął remont drogi poprzez wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych ażurowych oraz kruszywa na długości ok. 400,00 m:

  • nawierzchnia z płyt żelbetowych ażurowych – 895,98 m2,
  • nawierzchnia z kostki kamiennej (obramowanie studni) – 8,80 m2,
  • regulacja pionowa włazów kanałowych – 11 szt.,
  • regulacja pionowa zaworów – 4 szt.

Termin realizacji:

2023 r.

Wartość umowna robót:

310 349,98 zł brutto

Wykonawca:

Firma Usługowo-Budowlana Radosław Bara, ul. Lipowa 35, 76-003 Sucha Koszalińska

Nazwa zadania:

P.P.U.H.FUKS Krystian Mendziak, ul. Mazurska 11, 75-394 Koszalin

Skip to content