Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Remont nawierzchni ul. Holenderskiej w Koszalinie

Zakres robót:

Zakres robót objął remont drogi poprzez wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych ażurowych oraz kruszywa na długości ok. 200 m:

  • nawierzchnia z płyt żelbetowych ażurowych – 612,94 m2,
  • nawierzchnia z kostki kamiennej (obramowanie studni) – 6,5 m2,
  • regulacja pionowa włazów kanałowych – 8 szt.,
  • regulacja pionowa zaworów – 1 szt.

Termin realizacji:

2023 r.

Wartość umowna robót:

181 046,97 zł brutto

Wykonawca:

P.P.U.H.FUKS Krystian Mendziak, ul. Mazurska 11, 75-394 Koszalin

Nazwa zadania:

Urządzenie dróg płytami: Remont nawierzchni ul. Holenderskiej w Koszalinie

Skip to content