Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Remont nawierzchni na ulicy Oliwkowej w Koszalinie

Zakres robót:

Zakres robót objął remont drogi – ulicy Oliwkowej – poprzez wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych ażurowych oraz kruszywa na długości ok. 138,00 m:

  • nawierzchnia z płyt żelbetowych ażurowych – 467,00 m2,
  • powierzchnia kruszywa łamanego – 759 m2,
  • regulacja pionowa włazów kanałowych – 4 szt.,
  • regulacja pionowa studzienek telefonicznych – 1 szt.

Termin realizacji:

2023 r.

Wartość robót:

125 768,42 zł brutto

Wykonawca:

Firma Usługowo-Budowlana Radosław Bara, ul. Lipowa 35, 76-003 Sucha Koszalińska

Nazwa zadania:

Zadanie realizowane z Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 r.:
Remont nawierzchni na ulicy Oliwkowej i Migdałowej w Koszalinie – etap I i II

Skip to content