Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Remont chodnika przy ul. Wł. Sikorskiego 3D a ul. St. Starzyńskiego

Zakres robót:

Zakres robót objął remont chodnika poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na długości ok. 54,00 m:

  • nawierzchnia z kostki betonowej –  188,00 m2,
  • obrzeża betonowe o wymiarach 8×30 – 122,00 m2,
  • krawężniki betonowe o wymiarach 15×30 – 6,00 mb,
  • humusowanie skarp z obsianiem – grubości warstwy humusu 5cm – 63,70 m2,
  • regulacja pionowa włazów kanałowych wraz z remontem studni do 0,5 m – 1 szt.
  • roboty ziemne w gruncie kategorii I-IV wraz z wywozem i kosztami składowania – 90,00 m3.

Termin realizacji:

2022 r.

Wartość robót:

55 251,46 zł brutto

Wykonawca:

Firma Usługowo – Budowlana Radosław Bara, ul. Lipowa 35, 76-003 Sucha Koszalińska

Nazwa zadania:

“Modernizacja chodników: remont chodnika przy ul. Wł. Sikorskiego 3D a ul. St. Starzyńskiego w Koszalinie”

Skip to content