Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Modernizacja chodników przy ul. Morskiej od 75 do 99 – etap II (nr 75-77) i etap III (nr 83-85) – zadanie Rady Osiedla im. Nowobramskie

Zakres robót:

Zakres robót podstawowych (nr 75-77):

Zakres robót objął remont chodnika na długości ok. 57,00 m:

  • nawierzchnię z kostki brukowej betonowej – 122,56 m2,
  • krawężniki betonowe o wymiarach 15×30 – 4,70 m,
  • obrzeża betonowe – 74,40 m,
  • regulacja zaworów i studzienek – 4 szt.,

Zakres robót uzupełniających (nr 83-85):

Zakres robót objął remont chodnika na długości ok. 60,00 m:

  • nawierzchnię z kostki brukowej betonowej – 110,29 m2,
  • krawężniki betonowe o wymiarach 15×30 – 5,10 m,
  • obrzeża betonowe – 72,70 m,
  • regulacja zaworów i studzienek – 3 szt.

Termin realizacji:

2023 r.

Wartość robót:

Wartość robót podstawowych: 37 234,71 zł brutto
Wartość robót uzupełniających: 34 449,96 zł brutto

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane MAGRO Andrzej Grochowina i Maciej Grochowina s.c., ul. Żebrowskiego 42, 75-387 Koszalin

Nazwa zadania:

Zadanie Rady Osiedla Nowobramskie współfinansowane z Modernizacji chodników:
Modernizacja chodników przy ul. Morskiej od 75 do 99 – etap II (nr 75-77) i etap III (nr 83-85)

Skip to content