Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Budowa oświetlenia drogowego na Osiedlu Lubiatowo w ramach KBO 2022

Zakres robót:

Na Osiedlu Lubiatowo zamontowano 14 sztuk słupów oświetlenia drogowego wyposażonych w oprawę LED, panel fotowoltaiczny, turbinę wiatrową, akumulator i sterownik. Lokalizację wskazali pomysłodawcy projektu:

 1. ul. Światowida obr. 44 dz. 129/5 przed domem nr 22,
 2. ul. Światowida obr.44 dz. 62/3 przed domem nr 7,
 3. ul. Światowida obr. 44 dz. 60/1 między domami nr 41 i nr 43,
 4. ul. Żurawia obr. 45 dz. 14 między działkami 61/6 i 62/1,
 5. ul. Żurawia obr. 45 dz. 65 między działkami 69-70 w obrębie budynków nr 17 i nr 18,
 6. ul. Bożydara dz. 579 (koniec drogi),
 7. ul. Bożydara obr. 44 dz. 57/29 między działkami 291/2 i 563,
 8.  ul. Pigwowa obr 45 dz. 8/14 róg Pigwowej i ul. Mirtowej,
 9. ul. Świętopełka obr. 44 dz. 57/53 naprzeciwko dz. 297,
 10.  ul. Mirtowa obr. 29 dz. 474/2 przy dz. 482 róg ul. Mirtowej i ul. Migdałowej,
 11. ul. Kacza obr. 45 dz. 21/25 przy działce 70/13,
 12. ul. Żurawia obr. 45 dz. 14 pomiędzy nr 10 a 12,
 13. ul. Żurawia obr. 45 dz. 65 w obrębie budynków nr 22 i nr 24,
 14. ul. Żurawia obr 45 dz. 89/8 w obrębie budynku 28.

Termin realizacji:

2022 r.

Wartość robót:

119.000,00 brutto

Wykonawca:

SOLAR ONE Robert Stach, ul. Kraszewskiego 3,   76-100 Sławno

Nazwa zadania:

Zadanie Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r. 

“Dostawa i montaż słupów solarno-hybrydowych w ilości 14 szt. w ramach zadania Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego pn.: „Oświecenie Lubiatowa”

Skip to content