Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Koszalinie – 2022

Na podstawie art. 37 Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. sporządzono analizę kosztów i korzyści (zwaną dalej AKK) związanych z wykorzystaniem, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. W ramach AKK związanej z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Koszalinie autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, przeanalizowano zasadność modernizacji taboru autobusowego w czterech wariantach:

  1. wariancie bazowym – z wykorzystaniem autobusów o napędzie konwencjonalnym spełniających wymogi normy EURO6;
  2. wariancie alternatywnym I – z wykorzystaniem autobusów o napędzie elektrycznym;
  3. wariancie alternatywnym II – z wykorzystanie autobusów zasilanych CNG;
  4. wariancie alternatywnym III – z wykorzystaniem autobusów o napędzie wodorowym.

Więcej szczegółów w załączonych dokumentach:

Skip to content