Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Badania terenowe w zakresie mobilności dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

Drodzy Mieszkańcy!

W drugiej połowie marca na terenie naszej gminy rozpoczną się badania terenowe służące opracowaniu diagnozy w zakresie mobilności dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

W przestrzeni spotkacie Państwo ankieterów, z którymi będziecie mogli podzielić się swoimi opiniami i spostrzeżeniami dotyczącymi naszego regionu.

  • Jak długo dojeżdżasz do pracy?
  • Czy przeszkadza Ci zanieczyszczenie powietrza, hałas, śmieci?
  • Jak oceniasz jakość usług w Twojej miejscowości?

To tylko niektóre z tematów, o których będzie można porozmawiać z ankieterem.

Państwa aktywny udział pomoże trafnie zdiagnozować największe zalety obszaru, ale również najważniejsze jego problemy. Wszyscy ankieterzy będą mieli przy sobie listy polecające od Lidera projektu – Prezydenta Miasta Koszalin.

W ramach prac nad diagnozą eksperci przeprowadzą również wywiady pogłębione z lokalnymi liderami opinii, a zwieńczeniem prac będą badania fokusowe z przedstawicielami organizacji pozarządowych, przedsiębiorcami (w tym przedstawicielami lokalnych przewoźników) oraz urzędnikami.

Badania będą prowadzone wśród mieszkańców 20 gmin i 3 powiatów (wszystkich członków porozumienia KKBOF) –  i zakończą się na przełomie marca i kwietnia.

Weź udział w badaniu ankietowym. Serdecznie zachęcamy.

Pozostałe artykuły dotyczące Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

Skip to content