Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Koszalinie – 2022

Na podstawie art. 37 Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. sporządzono analizę kosztów i korzyści (zwaną dalej AKK) związanych z wykorzystaniem, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych … Czytaj dalej

Badanie preferencji komunikacyjnych pasażerów koszalińskiej komunikacji miejskiej 2019

Ikarus - autobus zabytkowy

Metodologia badania: Badanie preferencji komunikacyjnych pasażerów koszalińskiej komunikacji miejskiej zrealizowano w październiku i listopadzie 2019 r. na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie. Badanie przeprowadzono w pojazdach oraz na przystankach komunikacji miejskiej na reprezentatywnej próbie pasażerów w wieku nie mniejszym niż 16 lat [n=950], o szacunkowo dobranej strukturze płci i wieku, odpowiadającej całej populacji … Czytaj dalej

Badania marketingowe dotyczące wielkości popytu i podaży na linii nr 20 – 2019

Ikarus - autobus zabytkowy

Udostępniamy Państwu wyniki badań marketingowych linii nr 20 przeprowadzanych w miesiącu październiku 2019 roku przez pracowników Działu Transportu Zbiorowego Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie. Raport z badań marketingowych linii nr 20 – październik 2019 (.pdf) Wyniki z badań celowości podróży część 1 z 2 (.pdf) Wyniki z badań celowości podróży część 2 z 2 … Czytaj dalej

Skip to content