Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Zmiana organizacji ruchu na ul. Piłsudskiego od 02.08.2022 r.

Firma STRABAG Sp. z o.o. – Wykonawca przebudowy ulicy Piłsudskiego – poinformowała, że w dniu 02.08.2022 r.  planuje przystąpić do kolejnego etapu realizacji przebudowy skrzyżowania ulic Piłsudskiego, Sportowej oraz Moniuszki w Koszalinie..

W związku z powyższym od 02.08.2022r. wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu, polegająca na wyłączeniu z ruchu kołowego w/w odcinka.

Ruch pieszy odbywał się będzie wyznaczonymi korytarzami komunikacyjnymi.

Jednocześnie, dla lokalnego ruchu mieszkańców udostępniony zostanie, dotychczas zamknięty odcinek ulicy Piłsudskiego pomiędzy ul. Kościuszki, a ulicą Sportową (wraz ze skrzyżowaniem Piłsudskiego – Sportowa – Moniuszki).

Wykonawca pragnie jednak podkreślić, iż zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu udostępniony odcinek to nadal plac budowy, na którym mogą pojawić się utrudnienia w ruchu spowodowane prowadzeniem wykończeniowych prac brukarskich.

Ruch pojazdów na odcinku Kościuszki – Sportowa odbywał się będzie po wykonanej bitumicznej warstwie wiążącej, a warstwa ścieralna ułożona zostanie na przełomie III – IV kw. 2022r.

Apelujemy o ostrożność oraz wyrozumiałość podczas poruszania się w/w odcinkiem budowy.

Poniżej plan sytuacyjny obrazujący zakres czasowej organizacji ruchu.

Inwestycję realizuje Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

Skip to content