Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Warsztaty w dniu 28.04.2022 w ramach Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

Drodzy Mieszkańcy!

Jeśli chcecie mieć wpływ na rozwój swojego najbliższego otoczenia:

  • na stan dróg,
  • obiektów publicznych,
  • środowiska
  • oraz na przyjęte rozwiązania w zakresie problemów społecznych

to zapraszamy w dniu 28.04.2022 w godz. 10.00-14.00 na warsztaty  w Hali widowiskowo-Sportowej w Koszalinie przy ul. Śniadeckich 4.

Dyskusje prowadzone przebiegną równolegle w trzech podzespołach do spraw:

  • gospodarki, społecznych, przestrzeni, środowiska i infrastruktury.

Podczas warsztatów będziemy rozmawiać o problemach i uwarunkowaniach rozwoju obszaru Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego. Wypracujemy wspólnie kierunki działań i przedsięwzięcia konieczne do realizacji na naszym obszarze.

Chęć udziału w warsztatach mogą Państwo zgłaszać:

Wśród uczestników warsztatów rozlosujemy upominki.

Jeśli ważne jest dla Ciebie Twoje otoczenie – przyjdź! Twój głos ma znaczenie!

Wspólnie stwórzmy Strategię Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030.

Pozostałe artykuły dotyczące Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

Skip to content