Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Przejazdy nienormatywne

Pojazd nienormatywny to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku, wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony pod warunkiem:

 • uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, wydawanego, w drodze decyzji administracyjnej, przez właściwy organ;
 • przestrzegania warunków przejazdu określonych w zezwoleniu;
 • pilotowania przejazdu pojazdu nienormatywnego na warunkach i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 64i ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym przez wymaganą liczbę pojazdów wyposażonych i oznakowanych zgodnie z tymi przepisami,
 • zachowania szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem nienormatywnym.

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie wydaje zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego dla kategorii: 

kategoria I

 • pojazd wolnobieżny, ciągnik rolniczy, zespól pojazdów składających się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej,
 • długość, wysokość, naciski na oś oraz rzeczywista masa całkowita nie są większe od dopuszczalnych,
 • szerokość nie przekracza 3,5 m,
 • drogi publiczne, bez ekspresowych i autostrad,
 • wydaje się na okres: 12 miesięcy.

kategoria II

 • naciski osi i rzeczywista masa całkowita nie są większe od dopuszczalnych,
 • szerokość nie przekracza 3,2 m,
 • długość nie przekracza: 15m dla pojedynczego pojazdu, 23m dla zespołu pojazdów,
 • wysokość nie przekracza 4,3 m,
 • drogi publiczne,
 • wydaje się na okres: 1 miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy, 24 miesięcy.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.
 2. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Opłaty:

 1. Kategoria I
 • 100 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.
 1. Kategoria II
 • 200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres jednego miesiąca,
 • 400 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
 • 1200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
 • 2000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy.

w którym poszczególne symbole oznaczają:

On – wysokość opłaty za wydane zezwolenie, 

n – liczba przejazdów pojazdu nienormatywnego, 

pj – stawkę opłaty za wydanie zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego.

Opłaty wnosi się na konto bankowe ZDZiT.

W przypadku nie wydania zezwolenia zwraca się wniesioną opłatę.

Skip to content